papiršti

papiršti
papir̃šti, pàperša, -o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti „Išvakares“, prašau papiršti vėl ką nors gera Blv. Sako, ir Margirio nuotykį Kraševskiui papiršęs Vištelis Vaižg. \ piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; supiršti; užpiršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • papiršti — papir̃šti vksm. Papir̃šk tù jám tą̃ mergi̇̀ną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiršti — išpir̃šti, ìšperša, o tr. 1. suvesti į porą, ištekinti: Beaugančią sesytėlę piršleliai išpiršo NS115. Visas dukreles piršleliai išpiršo Jž. Drobės duočiau du stuomeniu, kad mane išpirštų BsO112. Visas išpiršai, o muni užmiršai Vkš. Aš Barborą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupiršti — nupir̃šti, nùperša, o tr. 1. N, J išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Gerai tu man tarnavai, užtat aš tau ažmokėjau pinigais ir gerą pačią nupiršau BsPII184. Seselė jaunoji, aš tau nupiršiu, aš tau nupiršiu gražų bernelį! JV272. Duočio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasipiršimas — pasipiršìmas sm. (2) → papiršti 1 (refl.): Mergaitė priėmė draugo pasipiršimą rš. piršimas; įsipiršimas; pasipiršimas; pripiršimas; supiršimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvotauti — tr. papiršti: Mergai pasvõtauna ir pašalingas žmogus LKT387(Dbč). svotauti; apsisvotauti; įsvotauti; pasvotauti; prisisvotauti; užsvotauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvotinti — pasvõtinti tr. papiršti: Aš tau pasvotysiu gražų berną, ir tu ištekėsi Pls. | refl.: Pasisvõtyk dėdės dukteriai Vv. svotinti; pasvotinti; prisisvotinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršti — pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), o ( ė) 1. tr. SD51, R, MŽ196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripiršti — pripir̃šti, prìperša, o tr. 1. K prikalbinti tuoktis: Piršlys prìperša mergelę arba mergelei vyrą Pgg. Būčia pripiršus, būčia prikalbėjus gražų berniuką, savo broliuką NS551. Cit, neverk: kad aš patsai nepaimsiu, tai kitą pripiršiu Jnšk. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”